Tyczenie niezbędne przy otwarciu dziennika budowy. Odbywa się po uprzednim geodezyjnym opracowaniu projektu budowlanego. Ustala się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych. W zależności od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie).

Wyznaczeniu podlegają osie główne budynku, osie ścian lub inne jednoznacznie określone elementy oraz przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji itp.

Tyczenie polega na wyznaczeniu w terenie elementów przyszłej inwestycji oraz punktu niwelacyjnego odpowiadającego punktowi „zero”. Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę jest wiążące prawnie i udokumentowane wpisem do dziennika budowy. Pozwala także zachować odległości, miary i kąty zgodne z projektem budowlanym.