Nieruchomości – zasady współpracy

Geodeta uprawniony | Inter Geo Geodezja Nieruchomości | Kartografia | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Projekty | Proces inwestycyjny | Regulacje prawne | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| ZUDP | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Kraków | Małopolska | Podkarpacie | Rzeszów| Usługi geodezyjne | Pozwolenie na budowę | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |

Nieruchomości na sprzedaż

Geodeta w Krakowie | Pośrednik w obrocie nieruchomościami — kontakt

LokaleBiura Geodeta Krakow

Mieszkania

mieszkania Geodeta Kraków Geodezja Nieruchomości

Tereny inwestycyjne

tereny inwestycyjne Geodeta Kraków Geodezja Nieruchomości

Działki

działki Geodeta Kraków Geodezja Nieruchomości

Hale

hale i magazyny Geodeta Kraków Geodezja Nieruchomości

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości świadczy usługi z zakresu:

Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • sprzedaż nieruchomości
 • kupno nieruchomości
 • wynajem nieruchomości

Obsługujemy transakcje związane z obrotem nieruchomościami, przeprowadzając proces sprzedaży lub wynajmu. Specjalizujemy się w oferowaniu terenów inwestycyjnych. Wyszukujemy dla inwestorów lub najemców hale, biura oraz nieruchomości mieszkaniowe z pełną informacją o możliwościach zakupu i charakterystyką obiektów.

Zasady współpracy

 • Podpisanie umowy pośrednictwa
 • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • Określenie ceny ofertowej
 • Obsługi marketingowa związana ze sprzedażą bądź wynajmem nieruchomości
 • Oferowanie nieruchomości
 • Przeprowadzenie transakcji

Regulacje stanu prawnego nieruchomości

Firma Inter-Geo Geodezja Nieruchomości zajmuje się:

 • analizą stanów prawnych i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
 • poszukiwaniem i opracowywaniem dokumentów geodezyjno-prawnych dotyczących nieruchomości;
 • regulacją stanów prawnych nieruchomości,
 • negocjacjami i innymi czynnościami związanych z obrotem nieruchomościami.

Geodezyjnej obsługi nieruchomości

W szczególności wykonujemy:

 • mapy do celów projektowych;
 • mapy do celów prawnych;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic;
 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji…;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania, przemieszczania budynków, budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Współpracujemy z:

 • kancelariami notarialnymi, adwokackimi, radcowskimi,
 • rzeczoznawcami majątkowymi,
 • inspektorami nadzoru budowlanego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami i  współpracy z nami.

Kontakt

Jacek Augustyn
tel. kom.: +48 600 34 52 33

Licencja zawodowa nr 11667 w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadana przez Ministra Infrastruktury.

Geodeta uprawniony Kraków | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Usługi geodezyjne | Pomiary geodezyjne | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Granice | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |

Na sprzedaż: Mieszkania | Działki | Hale i magazynyTereny inwestycyjne | Biura i lokale

O FIRMIE | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | Realizacje