Realizacje: geodezja i nieruchomości

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości
geodeta uprawniony Kraków | licencjonowany pośrednik nieruchomości

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości w Krakowie może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem. Pracując z i dla licznych firm, urzędów, instytucji oraz osób prywatnych w Małopolsce i na Podkarpaciu wykonywaliśmy wiele prac geodezyjnych, przygotowania ternu pod inwestycje oraz z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje:

Inter Car Nowak sp. z o.o., Kraków

 • opracowanie map podziału nieruchomości w trybie ZRID na potrzeby rozbudowy układów komunikacyjnych
 • mapy geodezyjne do celów projektowych
 • ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Budomex sp. z o.o., Biała Podlaska

 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • mapy geodezyjne do celów projektowych
 • badanie zbioru akt w księgach wieczystych
 • wykaz synchronizacyjny – równoważniki
 • wykazy przejściowe z parcel katastralnych na działki ewidencyjne
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • ustalenia przebiegu granic nieruchomości
 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • pomiary uzupełniające
 • cyfrowe opracowania geodezyjno-kartograficzne
 • pozyskiwanie uzgodnień w formie postanowień w urzędach administracji publicznej, dotyczących procesu inwestycyjnego

Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych Polconsult sp. z o.o., Warszawa

Fkprojekt Biuro usług inżynirskich Krzysztof Faron, Łącko

 • opracowanie map podziału nieruchomości w trybie ZRID na potrzeby rozbudowy układów komunikacyjnych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • mapy do celów projektowych

Techniq Developer, Wieliczka

R&R Poland Sp. z o.o., Kraków

 • sprzedaż apartamentów w Krakowie przy ul. Św. Tomasza
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kamienicy w Krakowie przy ul. Św. Tomasza
 • architektoniczna inwentaryzacje i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Sprzedaż Terenów Budowlanych w Krakowie

 • sprzedaż terenów budowlanych przy ul. Szymona Szymonowica w Krakowie
 • geodezyjny podział terenów budowlanych
 • mapy do celów projektowych

AMS Nieruchomości, Skawina

 • mapy do celów projektowych

Bryksy sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjna inwentaryzacje powykonawcze budynków wielorodzinnych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • pomiary rzędnych piezometrów
 • pomiary rzędnych zwierciadła wody gruntowej
 • wznowienia i ustalenia przebiegu granic

Stp Elbud sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych

General Beton Polska sp. z o.o., Łódź

 • sprzedaż terenu przemysłowego w Niepołomicach k. Krakowa
 • tyczenia budynków, budowli i uzbrojenia terenu
 • podziały  nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości

Activ Investment sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych
 • sprzedaż terenów pod zabudowę wielorodzinną w Krakowie
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • podziały  nieruchomości

Glenbeigh Record Mamagement Sp. zo.o., Kraków  / Glenbeigh Record Mamagement,  Irlandia

 • wynajem powierzchni biurowych w Krakowie

Eltel Networks Telecom sp. z o.o., Warszawa

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary pionowości wież stacji telefonii komórkowej

Mota-Engil Real Estate, Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne podziały nieruchomości

Pernal i Partnerzy sp.k., Kraków

 • wynajem powierzchni biurowych w Krakowie
 • mapy do celów projektowych
 • sprzedaż terenów komercyjnych w Krakowie
 • geodezyjna obsługa inwestycji mieszkaniowych
 • tyczenia budynków i uzbrojenia terenu
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze sieci, przyłączy i budynków mieszkaniowo-usługowych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • geodezyjne podziały  nieruchomości
 • wynajem powierzchni magazynowych w Krakowie

Temis Polska Sp. z o.o., Kraków / Temis Solutions Group, Francja

 • wynajem powierzchni biurowych w Balicach k. Krakowa
 • wynajem powierzchni produkcyjnych w Balicach k. Krakowa

U-Nex Sp.z o.o., Kraków

 • wynajem powierzchni magazynowych w Krakowie

MINIMA architekci sp.z o.o. sp.k., Kraków

 • mapy do celów projektowych

Urząd Miasta Krakowa

 • mapy do celów prawnych

Sport-Bud, Kraków

 • obsługa geodezyjna budowy obiektów sportowych „Orlik”

Bellsport, Bytom

 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów sportowych „Orlik”

Ruko s.c., Kraków

 • geodezyjne tyczenia budynków i uzbrojenia terenu

Wawel Service Sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych

T&S Tomasz Sobierski, Szczecin

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze oczyszczalni ścieków na terenie powiatu wielickiego

Multihome s.c., Nowy Sącz

 • mapy do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze oczyszczalni ścieków na terenie powiatu wielickiego

Urba Futura Projekt 1 sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • geodezyjne pomiary uzupełniające

PAR Partner sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne tyczenia budynków i uzbrojenia terenu
 • wznowienie znaków granicznych nieruchomości
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze sieci, przyłączy i budynków mieszkaniowo-usługowych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • podziały  nieruchomości
 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych

Karoline Piotr Konieczny, Kraków

 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza hal przemysłowych i przyłączy

Syndyk masy upadłościowej Michał Kolczyński

 • wyznaczania punktów granicznych nieruchomości

Opera Krakowska

 • obsługa nieruchomości
 • wynajem powierzchni magazynowych i biurowych w Krakowie

MWM Investments sp. z o.o., sp.k., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • wznowienie znaków granicznych

Magro S.A. Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza w Krakowie

 • obsługa prawna nieruchomości
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • analiza rynku nieruchomości
 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • opracowania planistyczne

Sofrer Polska sp. z o.o., Warszawa

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A.

 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • dokumentacja techniczna oraz geodezyjno-prawna nieruchomości
 • mapy do celów projektowych

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sławkowskiej i Pijarskiej w Krakowie

 • geodezyjne podziały nieruchomości

Firma JiW, Kraków

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • sprzedaż gruntów przemysłowych

Behlen Building Systems, Kraków

 • mapy do celów projektowych

Osoby fizyczne

 • sprzedaż mieszkań, domów i działek
 • uzgodnienia branżowe (zakład: energetyczny, gazowy itp.)
 • uzgodnienia w Z.U.D.P.
 • pozwolenia na budowę
 • geodezyjne tyczenia domów jednorodzinnych
 • mapy geodezyjne do celów prawnych i projektowych
 • mapy do celów ustanowienia służebności gruntowych
 • badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • badanie zbioru akt w księgach wieczystych
 • wykaz synchronizacyjny – równoważniki
 • wykazy przejściowe z parcel katastralnych na działki ewidencyjne
 • pomiary wysokości obiektów niedostępnych
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • ustalenia przebiegu granic
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • pomiary uzupełniające
 • cyfrowe opracowania kartograficzne
 • pozyskiwanie uzgodnień w formie postanowień w urzędach administracji publicznej, dotyczących procesu inwestycyjnego
 • mapy do celów ustanowienia służebności gruntowych
O FIRMIE | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | Realizacje