Teren Kraków Autostrada

Geodeta uprawniony | Inter Geo Geodezja Nieruchomości | Kartografia | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Projekty | Proces inwestycyjny | Regulacje prawne | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| ZUDP | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Kraków | Małopolska | Podkarpacie | Rzeszów| Usługi geodezyjne | Pozwolenie na budowę | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |

Działki usługowe w Krakowie z dojazdem samochodami TIR

Geodeta w Krakowie | Pośrednik w obrocie nieruchomościami — kontakt

Do sprzedania wyeksponowany i atrakcyjny teren usługowy z dojazdem dla samochodów TIR o łącznej powierzchni  do 20 000 m2. Część terenu została podzielona na mniejsze działki usługowe o powierzchniach 5800 m2, 3800 m2, 3000 m2, 2000 m2. Teren posiada przeznaczenie pod hale o wysokości 9 m z płaskimi dachami. Istnieje możliwość realizacji obiektu pod prestiżowo zlokalizowaną siedzibę firmy z częścią wystawienniczo-sprzedażowąw rejonie zachodniej obwodnicy Krakowa.

Oznacza to również możliwość budowy obiektów magazynowo-biurowych, magazynowych, usługowych lub ulokowania nieuciążliwego przemysłu z:

  • min. 60% powierzchnią biologicznie czynną,
  • max. 20% wskaźnikiem powierzchni zabudowy,
  • wskaźnikiem intensywności zabudowy od 0.01 do 0.4,
  • możliwością realizacji parkingów/garaży, w tym wielopoziomowych.
  • zakazem lokalizacji placów hurtowych i składowych oraz realizacji kondygnacji podziemnych.

Teren posiada uzbrojenie (za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej). Dostępne są instalacje:

  • wodna,
  • gazowa,
  • energii elektrycznej,
  • teleinformatyczne,
  • kanalizacji opadowej (odprowadzenie wód opadowych).

Wydzielone działki jak i cały teren, posiadają możliwość komfortowego dojazdu.

Powierzchnia działek usługowych:  5800 m2 lub 3800 m2 lub 3000 m2 lub 2000 m2 lub cały dostępny teren do 20000 m2
Cena netto: 340 PLN /m2

 

Działki usługowe w Krakowie z dojazdem samochodami TIR
Działki usługowe w Krakowie z dojazdem samochodami TIR

 


Powyższa oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje umieszczone w ofertach przekazywane są przez właścicieli nieruchomości i mogą ulegać zmianom. Staramy się, aby wszystkie oferty były jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu.

SPRZEDAŻ

Jacek Augustyn
tel. kom.: +48 600 34 52 33

Licencja zawodowa nr 11667 w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadana przez Ministra Infrastruktury.

Geodeta uprawniony Kraków | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Usługi geodezyjne | Pomiary geodezyjne | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Granice | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |

Na sprzedaż: Mieszkania | Działki | Hale i magazynyTereny inwestycyjne

O FIRMIE | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | Realizacje