Niezbędne przy zamknięciu dziennika budowy. Wykonujemy tyczenia i pomiary powykonawcze przewodów podziemnych, jak również budynków, budowli i układów komunikacyjnych. Stwierdzamy zgodność z decyzją pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacja powykonawcza przygotowywana jest dla wszystkich obiektów, które zostały zrealizowane w terenie i wymagały pozwolenia na budowę.

Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu.