Teren Kraków Łagiewniki

POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ LUB/I MIESZKANIOWĄ DO SPRZEDANIA

obok Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz projektowanego pola golfowego w prestiżowej lokalizacji

Powierzchnia: 144 ar 75 m²
Cena:
 sprzedaż wstrzymana
Lokalizacja GPS: GPS 50.011696, 19.934949

1 zn wod

Do sprzedania teren pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2) Zlokalizowany 5,6 km w linii prostej na południe od Rynku Głównego w sąsiedztwie Sanktuarium Św. Jana Pawła II, pomiędzy ulicami  Zakopiańską i Herberta oraz dwiema pętlami komunikacji miejskiej. Dodatkowo skomunikowany z nowo wybudowaną ul. Totus Tuus, łączącą ul. Herberta, dalej centrum miasta i obwodnicę Krakowa. Około 69% powierzchni terenu w miejscowym planie przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2) oraz około 31% powierzchni terenu pod zieleń towarzyszącą zabudowie (ZPz). Nieruchomość składająca się z działki 78/8 o pow. 1ha 38ar 49m2, może zostać powiększona od strony rzeki Wilgi o pas ziemi o średniej szerokości  5m i powierzchni 6a 26m2, to jest o działek nr 81 i 85. Działki nr 81 i 85 w MPZP przeznaczone są pod tereny zieleni towarzyszącej zabudowie – ZPz i tereny zieleni urządzonej ZP.3.

2 zw

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 15. 1. Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Usługowej MN/U.1, MN/U.2 z przeznaczeniem podstawowym pod:
1) zabudowę jednorodzinną  w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) usługi.

 1. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji garaży.
 2. W granicach wyznaczonych terenów w zakresie zasad zagospodarowania ustala się:
  1) możliwość realizacji usług jako obiekty wolnostojące lub lokale usługowe w parterze budynków mieszkalnych;
  2) maksymalny udział powierzchni zainwestowanej garażami naziemnymi do 10 % powierzchni działki budowlanej (objętej projektem zagospodarowania terenu lub zgłoszeniem);
  3) przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych pod zabudowę istniejącą i projektowaną  zakaz wydzielania działek budowlanych o wielkości mniejszej niż 350 m2 dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
  4) w terenie MN/U.2 zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych poza nieprzekraczalną, szczególną linią zabudowy wyznaczoną od strony terenów kolejowych.
 1. W granicach wyznaczonych terenów w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – min. 50 %;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 35 %;
3) wysokość  budynków mieszkalnych i usługowych – max. 11 m;
4) wysokość  wolnostojących budynków garażowych – max. 4,5 m.

§ 22. 1. Tereny Zieleni Towarzyszącej Zabudowie – ZPz

z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń towarzyszącą budynkom mieszkalnym, mieszkalno-usługowym i usługowym.

 1. W granicach wyznaczonego terenu wyznacza się, w zakresie zasad zagospodarowania obowiązuje zakaz zabudowy.
 2. W granicach wyznaczonego terenu wyznacza się, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
  1) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – min 95%;
  2) nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną wysoką (krzewy i drzewa), o docelowym udziale nie mniejszym niż 50% powierzchni terenu.

§ 21. 1. Tereny Zieleni Urządzonej – … ZP.3

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3 zw

MAPA EWIDENCYJNA | Działka Kraków Łagiewniki

 

4 zw

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MAPIE ZASADNICZEJ

5 zw

PRZYKŁADOWA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6 zw

OTOCZENIE

  8 zw

9 zw

7 zw

OTOCZENIE – NOWY BUDYNEK TRZYKONDYGNACYJNY Z PODDASZEM
zrealizowany na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu

działka Kraków Łagiewniki

LOKALIZACJA

Kraków Łagiewniki GPS 50.011696, 19.934949

Oferta do pobrania w pliku .pdf

Powyższa oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

WYŁĄCZNOŚĆ SPRZEDAŻY

Jacek Augustyn
tel. kom.: +48 600 34 52 33

Licencja zawodowa nr 11667 w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadana przez Ministra Infrastruktury.

Inter Geo Geodezja Nieruchomości | Kartografia | Mapy | Projekty | Geodeta | Proces inwestycyjny | Regulacje prawne | Inwentaryzacje Badanie ksiąg wieczystych | ZUDP | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne |Tyczenie |

Na sprzedaż: Mieszkania | Działki |Tereny inwestycyjne | Hale

O firmie | Geodezja | Nieruchomości | Realizacje