Realizacje: geodezja i nieruchomości

Firma Inter-Geo Geodezja Nieruchomości w Krakowie może poszczycić się kilkunastoletnim doświadczeniem. Pracując z i dla licznych firm, urzędów, instytucji oraz osób prywatnych w Małopolsce i na Podkarpaciu wykonywaliśmy wiele prac geodezyjnych oraz z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje:

Geodeta uprawniony Kraków | Usługi geodezyjne | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domu | Usługi geodezyjne | Wytyczenie budynków | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapa | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych | Wykaz (równoważnik) zmian |Inter Geo Geodezja Biuro Nieruchomości |
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

R&R Poland Sp. z o.o., Kraków

 • sprzedaż apartamentów w Krakowie przy ul. Św. Tomasza
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kamienicy w Krakowie przy ul. Św. Tomasza
 • architektoniczna inwentaryzacje i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Sprzedaż Terenów Budowlanych w Krakowie

 • sprzedaż terenów budowlanych przy ul. Szymona Szymonowica w Krakowie
 • geodezyjny podział terenów budowlanych
 • mapy do celów projektowych

Bryksy sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjna inwentaryzacje powykonawcze budynków wielorodzinnych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • pomiary rzędnych piezometrów
 • pomiary rzędnych zwierciadła wody gruntowej
 • wznowienia i ustalenia przebiegu granic

Tobiaszarchitekci, Kraków

 • mapy do celów projektowych

Stp Elbud sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych

General Beton Polska sp. z o.o., Łódź

 • sprzedaż terenu przemysłowego w Niepołomicach k. Krakowa
 • tyczenia budynków, budowli i uzbrojenia terenu
 • podziały  nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości

Activ Investment Sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych
 • sprzedaż terenów pod zabudowę wielorodzinną w Krakowie
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • podziały  nieruchomości
geodeta uprawniony Kraków, geodezyjna obsługa, mapka, usługi geodezyjne Kraków, pomiary geodezyjne, mapa do celów projektowych, podziały, obsługa geodezyjna, mapy, geodeci geodezja, Inter Geo Geodezja Nieruchomości Kraków
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

Glenbeigh Record Mamagement Sp. zo.o., Kraków  / Glenbeigh Record Mamagement,  Irlandia

 • wynajem powierzchni biurowych w Krakowie

Eltel Networks Telecom sp.z o.o., Warszawa

 • mapy do celów projektowych

Mota-Engil Real Estate, Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne podziały nieruchomości

Pernal i Partnerzy sp.k., Kraków

 • wynajem powierzchni biurowych w Krakowie
 • mapy do celów projektowych
 • sprzedaż terenów komercyjnych w Krakowie
 • geodezyjna obsługa inwestycji mieszkaniowych
 • tyczenia budynków i uzbrojenia terenu
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze sieci, przyłączy i budynków mieszkaniowo-usługowych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • geodezyjne podziały  nieruchomości
 • wynajem powierzchni magazynowych w Krakowie

Temis Polska Sp. z o.o., Kraków / Temis Solutions Group, Francja

 • wynajem powierzchni biurowych w Balicach k. Krakowa
 • wynajem powierzchni produkcyjnych w Balicach k. Krakowa

U-Nex Sp.z o.o., Kraków

 • wynajem powierzchni magazynowych w Krakowie

MINIMA architekci sp.z o.o. sp.k., Kraków

 • mapy do celów projektowych

Urząd Miasta Krakowa

 • mapy do celów prawnych

Sport-Bud, Kraków

 • obsługa geodezyjna budowy obiektów sportowych „Orlik”

Bellsport, Bytom

 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów sportowych „Orlik”

Ruko s.c., Kraków

 • geodezyjne tyczenia budynków i uzbrojenia terenu

Wawel Service Sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych

T&S Tomasz Sobierski, Szczecin

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze oczyszczalni ścieków na terenie powiatu wielickiego

Multihome s.c., Nowy Sącz

 • mapy do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze oczyszczalni ścieków na terenie powiatu wielickiego

Urba Futura Projekt 1 sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • geodezyjne pomiary uzupełniające

PAR Partner sp. z o.o., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne tyczenia budynków i uzbrojenia terenu
 • wznowienie znaków granicznych nieruchomości
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze sieci, przyłączy i budynków mieszkaniowo-usługowych
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • podziały  nieruchomości
 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych

Karoline Piotr Konieczny, Kraków

 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza hal przemysłowych i przyłączy

Syndyk masy upadłościowej Michał Kolczyński

 • wyznaczania punktów granicznych nieruchomości

Opera Krakowska

 • obsługa nieruchomości
 • wynajem powierzchni magazynowych i biurowych w Krakowie

MWM Investments sp. z o.o., sp.k., Kraków

 • mapy do celów projektowych
 • wznowienie znaków granicznych

Magro S.A. Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza w Krakowie

 • obsługa prawna nieruchomości
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • analiza rynku nieruchomości
 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • dokumentacja geodezyjno-prawna
 • opracowania planistyczne

Sofrer Polska sp. z o.o., Warszawa

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A.

 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • dokumentacja techniczna oraz geodezyjno-prawna nieruchomości
 • mapy do celów projektowych

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sławkowskiej i Pijarskiej w Krakowie

 • geodezyjne podziały nieruchomości

Firma JiW, Kraków

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • sprzedaż gruntów przemysłowych

Behlen Building Systems, Kraków

 • mapy do celów projektowych
Geodeta uprawniony Kraków | Usługi geodezyjne | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domu | Usługi geodezyjne | Wytyczenie budynków | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapa | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych | Wykaz (równoważnik) zmian |Inter Geo Geodezja Biuro Nieruchomości |
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

Osoby fizyczne

 • sprzedaż mieszkań, domów i działek
 • uzgodnienia branżowe (zakład: energetyczny, gazowy itp.)
 • uzgodnienia w Z.U.D.P.
 • pozwolenia na budowę
 • geodezyjne tyczenia domów jednorodzinnych
 • mapy geodezyjne do celów prawnych i projektowych
 • mapy do celów ustanowienia służebności gruntowych
 • badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • badanie zbioru akt w księgach wieczystych
 • wykaz synchronizacyjny – równoważniki
 • wykazy przejściowe z parcel katastralnych na działki ewidencyjne
 • pomiary wysokości obiektów niedostępnych
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • ustalenia przebiegu granic
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
 • geodezyjne podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • pomiary uzupełniające
 • cyfrowe opracowania kartograficzne
 • pozyskiwanie uzgodnień w formie postanowień w urzędach administracji publicznej, dotyczących procesu inwestycyjnego
 • mapy do celów ustanowienia służebności gruntowych
O firmie | Geodezja | Nieruchomości | Realizacje