Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

mgr inż. Jacek Augustyn | geodeta uprawniony

poszukujemy atrakcyjnie położonych działek i niezabudowanych oraz hal magazynowych i produkcyjnych na terenie Krakowa, Niepołomic, Skawiny, Wieliczki

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości z siedzibą w Krakowie od kilkunastu lat świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, należytą starannością i dokładnością z zakresu geodezji, poszukiwania i przygotowywania terenów inwestycyjnych i działek pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Nasze usługi oferujemy:

 • firmom – osobom prawnym,
 • klientom indywidualnym – osobom fizycznym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • projektantom, architektom, deweloperom, wykonawcom budowlanym,
 • kancelariom prawnym, notarialnym, adwokackim, radcowskim,

Inter-Geo oferuje usługi z zakresu: geodezji i kartografii, przygotowania terenów pod inwestycję oraz spraw związanych z nieruchomościami – od regulacji prawnych gruntów, po wyszukiwanie terenu pod inwestycję.

Profil działalności firmy
Geodezja

Wykonujemy:

 • mapy do celów projektowych;
 • mapy do celów prawnych;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic;
 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania budynków, budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
geodeta uprawniony Kraków, geodezyjna obsługa, mapka, usługi geodezyjne Kraków, pomiary geodezyjne, mapa do celów projektowych, podziały, obsługa geodezyjna, mapy, geodeci geodezja, Inter Geo Geodezja Nieruchomości Kraków

Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

Proces inwestycyjny

Oferujemy obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie: poszukiwania terenów pod inwestycje, analizę nieruchomości, uzgodnienia projektów technicznych w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP), geodezyjną obsługę inwestycji.

Pośrednictwo nieruchomości

Zajmujemy się opracowywaniem analiz rynku i pośrednictwem nieruchomości. Sprzedaż, kupno czy wynajęcie nieruchomości powiązane jest z wieloma przepisami prawnymi, których znajomość jest niezbędna dla dokonania bezpiecznej transakcji. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz kupnem, sprzedażą i wynajmem mieszkań, domów i działek.

Właścicielem firmy jest mgr inż. Jacek Augustyn – absolwent Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczej oraz Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Swą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego usystematyzował kończąc studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. To specjalistyczne wykształcenie, poparte blisko dwudziestoletnią praktyką, umożliwia prowadzenie firmy tak, aby zapewnić klientom najlepszą obsługę z zachowaniem najwyższych standardów.

Firma dostosowuje się do potrzeb zleceniodawców uwzględniając obowiązujące przepisy prawne.

geodeta uprawniony Kraków, geodezyjna obsługa, mapka, usługi geodezyjne Kraków, pomiary geodezyjne, mapa do celów projektowych, podziały, obsługa geodezyjna, mapy, geodeci geodezja, Inter Geo Geodezja Nieruchomości Kraków
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

Firma Inter-Geo prowadzi działalność usługową z zakresu:

GEODEZJI
 1. Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości.
  • analiza i poszukiwanie dokumentów własności.
  • badanie ksiąg wieczystych.
  • rozgraniczenia i wskazanie granic.
 2. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomości wraz z obsługą formalno-prawną w porozumieniu z Biurem Notarialnym.
  • mapy geodezyjne do celów prawnych.
  • przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów pod inwestycje.
  • przygotowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej do wywłaszczenia gruntów.
  • przygotowanie dokumentacji do zniesienia współwłasności nieruchomości.
  • podziały, rozgraniczenia, wyznaczenia, wznowienia i ustalenia granic.
 3. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych.
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe.
  • pomiary uzupełniające.
 4. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.
  • tyczenie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.
  • inwentaryzacje sieci przewodów podziemnych i napowietrznych.
  • tyczenie tras komunikacyjnych i obiektów im towarzyszących.
  • obsługa geodezyjna wznoszenia obiektów inżynierskich.
  • inwentaryzacje powykonawcze.
 5. Odnowienie operatu ewidencji gruntów wraz z kontrolą terenową.
 6. Opracowania numeryczne map geodezyjnych.
 7. Inne pokrewne prace nie wymienione w ofercie.
geodeta uprawniony Kraków, geodezyjna obsługa, mapka, usługi geodezyjne Kraków, pomiary geodezyjne, mapa do celów projektowych, podziały, obsługa geodezyjna, mapy, geodeci geodezja, Inter Geo Geodezja Nieruchomości Kraków
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości
POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność, terminowe i solidne wykonywanie robót. Przy większych inwestycjach stosujemy upusty cenowe.

Współpracujemy z specjalistami z różnych dziedzin:

 • notariuszami,
 • adwokatami, radcami prawnymi,
 • agencjami nieruchomości,
 • rzeczoznawcami majątkowymi,
 • biurami architektoniczno-projektowymi,
 • inspektorami nadzoru budowlanego.

Firma jest otwarta na nawiązanie kontaktów z innym podmiotami gospodarczymi w celu osiągnięcia lepszej i kompleksowej obsługi klientów.

O firmie | Realizacje | Właściciel

Geodezja | Nieruchomości