Galeria zdjęć Inter-Geo Geodezja Nieruchomości w Krakowie

Sesję zdjęciową dla Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonała ⌈⌋ Pracownia Fotografii Rodzinnej „Zdjęcia czar” w Krakowie


Inter-Geo Geodezja Nieruchomości oferuje współpracę przy wykonywaniu pełnego zakresu usług geodezyjnych:

 • mapy do celów projektowych,
 • wytyczenia budynków i budowli,
 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • ustalenie i wznowienie granic (wznowienie znaków/ wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości),
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjna obsługa sieci uzbrojenia terenu,
 • geodezyjne pomiary objętości mas ziemnych,
 • geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja powykonawcza),
 • dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli zaistniała potrzeba:

 • wykonania mapy do celów projektowych,
 • naniesienia nowych elementów na mapę,
 • wyznaczenia zakupionej działki w terenie i poznania jej powierzchni,
 • przeprowadzenia podziału nieruchomości,
 • ustalenia przebiegu granicy działki,
 • geodezyjnej obsługi realizowanych inwestycji,
 • sprawdzenia powierzchni lokalu mieszkalnego, usługowego przed zakupem lub wynajęciem,
 • posiadania aktualnej mapy przy budowie (lub projekcie) domu lub innych obiektów budowlanych,
 • tyczenia własnego domu,
 • wytyczenia i zinwentaryzowania przyłączy gazu, prądu, wody, CO lub kanalizacji, oraz określenia na jakiej wysokości przebiegają przewody linii energetycznych.
O firmie | Geodezja | Nieruchomości | Realizacje