Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

mgr inż. Jacek Augustyn | geodeta uprawniony

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości z siedzibą w Krakowie świadczy usługi z zakresu geodezji i  kartografii oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomości na terenie Polski południowej. Swym zasięgiem obejmujemy dwa województwa – Małopolskę i Podkarpacie.

Nasze usługi oferujemy:

 • klientom indywidualnym,
 • projektantom, architektom,
 • kancelariom prawnym, deweloperom
 • firmom z sektora państwowego i prywatnego,
 • samorządom lokalnym oraz firmom budowlanym.

Inter-Geo oferuje usługi z zakresu: geodezji i kartografii, przygotowania terenów pod inwestycję, poszukiwania nabywców nieruchomości oraz spraw związanych z nieruchomościami – od regulacji prawnych gruntów, po wyszukiwanie terenu pod inwestycję.

Profil działalności firmy:

 • Geodezja
  Wykonujemy

  • mapy do celów projektowych;
  • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
  • tyczenie budynków mieszkalnych, gospodarczych, budowli, układów drogowych;
  • tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji…
  • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
  • pomiary realizacyjne;
  • pomiary osiadania budynków, budowli;
  • pomiary objętości mas ziemnych;
  • inwentaryzacje architektoniczne;
  • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
 • Proces inwestycyjny
  Oferujemy obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie: poszukiwania terenów pod inwestycje, uzgodnienia projektów technicznych z Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP), geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Pośrednictwo nieruchomości
  Zajmujemy się opracowywaniem analiz rynku i pośrednictwem nieruchomości. Sprzedaż, kupno czy wynajęcie nieruchomości powiązane jest z wieloma przepisami prawnymi, których znajomość jest niezbędna dla dokonania bezpiecznej transakcji. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz kupnem, sprzedażą i wynajmem mieszkań, domów i działek.

Właścicielem firmy jest mgr inż. Jacek Augustyn – absolwent Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczej oraz Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Swą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego usystematyzował kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. To specjalistyczne wykształcenie poparte kilkunastoletnią praktyką umożliwia prowadzenie firmy tak, aby zapewnić klientom najlepszą obsługę z zachowaniem najwyższych standardów.

Firma dostosowuje się do potrzeb zleceniodawców uwzględniając obowiązujące przepisy prawne.

Firma Inter-Geo prowadzi działalność usługową z zakresu:

GEODEZJI
 1. Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości.
  • analiza i poszukiwanie dokumentów własności.
  • badanie ksiąg wieczystych.
  • rozgraniczenia i wskazanie granic.
 2. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomości wraz z obsługą formalno-prawną w porozumieniu z Biurem Notarialnym.
  • mapy geodezyjne do celów prawnych.
  • przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów pod inwestycje.
  • przygotowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej do wywłaszczenia gruntów.
  • przygotowanie dokumentacji do zniesienia współwłasności nieruchomości.
  • podziały gospodarstw rolnych.
 3. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych.
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe.
  • pomiary uzupełniające.
 4. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.
  • tyczenie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.
  • inwentaryzacje sieci przewodów podziemnych i napowietrznych.
  • tyczenie tras komunikacyjnych i obiektów im towarzyszących.
  • obsługa geodezyjna wznoszenia obiektów inżynierskich.
  • inwentaryzacje powykonawcze
 5. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
  • plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego.
  • projekty branżowe wodociągów, kanalizacji, gazu, kabli energetycznych.
  • planów zagospodarowania przestrzennego działek i projektów technicznych budynków.
 6. Odnowienie operatu ewidencji gruntów wraz z kontrolą terenową.
  • wykonanie części kartograficznej i opisowej operatu ewidencji gruntów.
 7. Opracowania numeryczne map geodezyjnych.
 8. Inne pokrewne prace nie wymienione w ofercie.
POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • wyszukiwanie nieruchomości pod inwestycje

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność, terminowe i solidne wykonywanie robót. Przy większych inwestycjach stosujemy upusty cenowe.

Współpracujemy z specjalistami z różnych dziedzin:

 • notariuszami,
 • radcami prawnymi,
 • agencjami nieruchomości,
 • rzeczoznawcami majątkowymi,
 • biurami architektoniczno-projektowymi,
 • inspektorami nadzoru budowlanego.

Firma jest otwarta na nawiązanie kontaktów z innym podmiotami gospodarczymi w celu osiągnięcia lepszej i kompleksowej obsługi naszych klientów.