Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

mgr inż. Jacek Augustyn | geodeta uprawniony


TEREN INWESTYCYJNY KRAKÓW ŁAGIEWNIKI w nowej prestiżowej lokalizacji

Nieruchomości Geodezja Kraków


 

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości z siedzibą w Krakowie świadczy usługi z zakresu geodezji, poszukiwania i przygotowywania terenów inwestycyjnych i działek pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomości.

Nasze usługi oferujemy:

 • firmom – osobom prawnym,
 • klientom indywidualnym – osobom fizycznym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • projektantom, architektom, deweloperom, wykonawcom budowlanym,
 • kancelariom prawnym, notarialnym, adwokackim, radcowskim,

Inter-Geo oferuje usługi z zakresu: geodezji i kartografii, przygotowania terenów pod inwestycję, poszukiwania nabywców nieruchomości oraz spraw związanych
z nieruchomościami – od regulacji prawnych gruntów, po wyszukiwanie terenu pod inwestycję.

Profil działalności firmy:

 • mapy do celów projektowych;
 • mapy do celów prawnych;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic;
 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji…;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania budynków, budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
 • Proces inwestycyjny
  Oferujemy obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie: poszukiwania terenów pod inwestycje, analizę nieruchomości, uzgodnienia projektów technicznych w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP), geodezyjną obsługę inwestycji.
 • Pośrednictwo nieruchomości
  Zajmujemy się opracowywaniem analiz rynku i pośrednictwem nieruchomości. Sprzedaż, kupno czy wynajęcie nieruchomości powiązane jest z wieloma przepisami prawnymi, których znajomość jest niezbędna dla dokonania bezpiecznej transakcji. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz kupnem, sprzedażą i wynajmem mieszkań, domów i działek.

Właścicielem firmy jest mgr inż. Jacek Augustyn – absolwent Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczej oraz Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Swą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego usystematyzował kończąc studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. To specjalistyczne wykształcenie poparte kilkunastoletnią praktyką umożliwia prowadzenie firmy tak, aby zapewnić klientom najlepszą obsługę z zachowaniem najwyższych standardów.

Firma dostosowuje się do potrzeb zleceniodawców uwzględniając obowiązujące przepisy prawne.

Firma Inter-Geo prowadzi działalność usługową z zakresu:

GEODEZJI
 • mapy do celów projektowych;
 • mapy do celów prawnych;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic;
 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji…;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania budynków, budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
 1. Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości.
  • analiza i poszukiwanie dokumentów własności.
  • badanie ksiąg wieczystych.
  • rozgraniczenia i wskazanie granic.
 2. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomości wraz z obsługą formalno-prawną w porozumieniu z Biurem Notarialnym.
  • mapy geodezyjne do celów prawnych.
  • przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów pod inwestycje.
  • przygotowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej do wywłaszczenia gruntów.
  • przygotowanie dokumentacji do zniesienia współwłasności nieruchomości.
  • podziały, rozgraniczenia, wyznaczenia, wznowienia i ustalenia granic.
 3. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych.
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe.
  • pomiary uzupełniające.
 4. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.
  • tyczenie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.
  • inwentaryzacje sieci przewodów podziemnych i napowietrznych.
  • tyczenie tras komunikacyjnych i obiektów im towarzyszących.
  • obsługa geodezyjna wznoszenia obiektów inżynierskich.
  • inwentaryzacje powykonawcze.
 5. Odnowienie operatu ewidencji gruntów wraz z kontrolą terenową.
 6. Opracowania numeryczne map geodezyjnych.
 7. Inne pokrewne prace nie wymienione w ofercie.
POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • wyszukiwanie nieruchomości pod inwestycje
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomości,

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność, terminowe i solidne wykonywanie robót. Przy większych inwestycjach stosujemy upusty cenowe.

Współpracujemy z specjalistami z różnych dziedzin:

 • notariuszami,
 • adwokatami, radcami prawnymi,
 • agencjami nieruchomości,
 • rzeczoznawcami majątkowymi,
 • biurami architektoniczno-projektowymi,
 • inspektorami nadzoru budowlanego.

Firma jest otwarta na nawiązanie kontaktów z innym podmiotami gospodarczymi w celu osiągnięcia lepszej i kompleksowej obsługi klientów.